Geyikmi.com benimsemiş olduğu doğruluk, dürüstlük, bağımsızlık ve tarafsızlık yayın ilkelerini benimsemiştir. Benimsediği ilkeler yayın hayatına interaktif haber ve eğlence platformu olarak geçen Geyikmi.com standart ilkelerin hepsini benimsemiştir.

 1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,
 3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek
 10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 11. Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 12. Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 14. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmeli.
 15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 16. Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.

Bu ilkeler haricinde din, dil ırk ayrımı ve siyaset ayrımı gibi yaptırımlarda bulunulamaz ve taraf tutulamaz. Kamu ve kamu hizmetlerine duyulması gereken saygıya ek haberlerin konusu olmuş kişi veya kişilerin rencide edilmeden ve saygı çerçevesi dışına çıkmadan yayın yapmayı hedef almıştır.

Uyar Kaldır Prensibi Bildirimi

Geyikmi olarak içeriklerimizin telif hakkına saygı duymaktayız. Telif hakkı sahiplerinin haklarını korumak ve içeriklerimizin yasalara uygun olmasını sağlamak amacıyla uyar kaldır prensibini benimsemiş bulunmaktayız.

Eğer içeriğimizde telif hakkınızı ihlal eden herhangi bir materyal bulunuyorsa, lütfen aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir bildirim ile bize ulaşınız. İlgili içerikler, telif hakkı ihlali iddiası incelendikten sonra derhal kaldırılacaktır.

Dahil olduğumuz platformlar

Bumerang - Yazarkafe